Proszę nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy w dowolnym miejscu na panoramie, a następnie przesuwać w dowolnym kierunku.

/